HTML: Ngôn ngữ siêu văn bản và tầm quan trọng trong website

HTML là cụm từ viết tắt của HyperText Markup Language hay còn gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để lập trình website với cấu trúc được khai báo bằng các phần tử bởi các từ khóa…

HTML là gì

Vậy! Tại sao nói HTML đóng vai trò quan trọng trong website?

Vai trò chủ yếu và cũng là quan trọng của HTML trên website là xây dựng một cấu trúc siêu văn bản trên một website bao gồm cả tập tin, hình ảnh, video, … Tuy nhiên cũng không phải vì quan trọng mà bản thân HTML có thể tự tạo lên một website mà để xây dụng, lập trình website hoàn chỉnh thì ngoài bộ khung sườn được xây dựng bởi HTML thì còn có nhiều yếu tố khác như:

– CSS: giúp định dạng bố cục, màu sắc, … cho website
– Javascript: giúp tạo ra các hiệu ứng, tương tác hành vi trên website với người dùng
– PHP, ASP, .NET, Java, …: Ngôn ngữ lập trình giúp xử lý, tương tác website với cơ sở dữ liệu, giữa máy chủ với trình duyệt.
– SQL, MySQL, … Cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ dữ liệu trên website

HTML không sinh ra một website hoàn thiện nhưng lại là bộ xương sống trên một website, chính vì thế một website không thể nào thiếu HTML…

Xem thêm: Thiết kế website, Dịch vụ seo, Phần mềm bán hàng